Aktieavancer

PrintPrint

Der er med virkning fra den 1. januar 2006 nye regler om, hvordan man skal beskattes af gevinst (fortjeneste) af aktier og investeringsforeningsbeviser, og hvordan man kan fratrække tab.

De nye regler betyder bl.a., at det fremover er ligegyldigt, om man har ejet sine aktier i mere eller mindre end tre år. Gevinster beskattes som aktieindkomst. Se Aktier/aktieindkomst.

Der er etableret en overgangsordning, der går ud på, at man ikke skal betale skat af gevinster på sin beholdning af børsnoterede aktier, hvis beholdningens værdi er højst kr. 136.600 den 31. december 2005, og hvis man først sælger aktierne, når man har ejet dem i mindst tre år. Overgangsordningen gælder uden tidsbegrænsning.

Vi henviser til www.skat.dk – Borger – Pjecer og vejledninger – Titel: Hvis du har aktier eller investeringsforeningsbeviser.

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk