Anpartsselskab - ApS

PrintPrint

Et anpartsselskab (ApS) er en selvstændig juridisk person. Et ApS kan stiftes af en eller flere stiftere.

ApS’er registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Mindstekravet til indskudskapital er kr. 125.000.

Den økonomiske risiko er begrænset til det beløb, som er indskudt i selskabet.

Stifterne af et ApS må dog ofte hæfte personligt over for kreditorer, f.eks. pengeinstitutter, hvis selskabet mangler kreditværdighed.

Indtil selskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hæfter stifterne personligt og solidarisk.

Der findes i lovgivningen en række regler om stiftelse og drift af ApS, herunder regler om vedtægter, ledelse, regnskabsaflæggelse og revision af årsregnskabet.

Såfremt der er flere anpartshavere i et ApS, bør der udarbejdes en anpartshaveroverenskomst, hvor der er aftalt regler for de forskellige forhold anpartshaverne imellem.

ApS’ets daglige ledelse er selskabets direktion.

Et ApS er selvstændig skattepligtigt. Direktionen får løn af selskabet. Denne løn er almindelig skattepligtig indkomst for modtageren.

Overskud i selskabet beskattes med selskabsskat, der p.t. udgør 25 % fra d. 1/1-08.

Til anpartshaverne kan udbetales udbytte.

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk