Få styr på din betaling af restskat

PrintPrint
Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 blev der også ændret i reglerne for betaling af restskat.

De nye regler gælder, hvis du får restskat for indkomståret 2009 og frem.


Undgå renter – betal restskatten inden årets udgang.

Hvis du indbetaler den manglende skat senest den sidste bankdag i året, kan du helt undgå at betale renter af restskatten. 

Hvis du først betaler din restskat i løbet af det nye år, tilskrives der renter indtil indbetalingen. Renten beregnes på dag-til-dag-basis ud fra obligationsrenten i indkomståret, hvor restskatten er opstået. Renten forventes at ligge på 5-6 procent p.a. Satsen vil blive offentliggjort i december. Restskatten skal indbetales senest den 1. juli i året efter indkomståret.


Hvis du betaler for sent

Hvis du ikke indbetaler din restskat senest den 1. juli, vil SKAT opkræve et procenttillæg, som er højere end den rente, du betaler mellem nytår og 1. juli. Størrelsen af procenttillægget bliver også offentliggjort til december i indkomståret.

Der er som hidtil ikke fradragsret for renter og procenttillæg, der vedrører restskat.
 

Få overblik over din økonomi
Det kan være svært at forudse størrelsen af skattebetalingen, og resultatet kan blive en øget restskat.  Det kan derfor være fornuftigt i løbet af året at få forskudsregistreringen sammenholdt med de faktiske indtægtsforhold, hvis man ønsker at undgå ubehagelige, ikke kalkulerede overraskelser. 

Det kan nogle gange betale sig at få styr på skatten så hurtigt som muligt.  Vi kan hjælpe dig med at beregne, hvor meget du evt. skal indbetale ekstra.  Det giver ikke blot styr på restskatten, men sikrer dig også et præcist overblik over, hvordan din virksomheds drift udvikler sig.

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk