Multimedieskatten udløser feriepenge

PrintPrint
Der skal beregnes feriepenge af værdien af multimedieskatten. Det har Pensionsstyrelsens Feriekontor udtalt i en vejledende udtalelse.

Med udtalelsen har Feriekontoret fastslået, at multimedieskatten skal behandles som andre skattepligtige personalegoder. Det betyder, at værdien af multimedieskatten skal indgå i beregningen af feriepenge. Værdien af multimedieskatten er 3.000 kr. i 2010.

Ferieloven skelner mellem to former for ansættelse, og de skal behandles forskelligt.

Ansatte, som har ferie med løn
For medarbejdere, der har ferie med løn, fortsætter lønudbetalingen uændret under medarbejderens ferie. Herudover har medarbejderen krav på et ferietillæg på 1 pct. i ferietillæg af årslønnen. Mange virksomheder udbetaler ferietillægget på én gang i april måned, men man kan også vælge at udbetale det løbende, efterhånden som medarbejderen holder sin ferie.

Det følger af ferieloven, at lønnen under ferie er den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Hertil lægges værdien af eventuelle personalegoder, som lønmodtageren ikke råder over under ferien.

Virksomheden skal altså beregne en værdi af det personalegode, som medarbejderen ikke har rådighed over under ferien. Denne værdi får medarbejderen betalt sammen med ferielønnen. Hvis medarbejderen ikke fik denne betaling under ferien, fik medarbejderen ikke sin fulde løn. Det betyder altså, at hvis medarbejderen ikke har rådighed over multimediet, f.eks. mobiltelefonen, under ferien, skal der udbetales en forholdsmæssig andel af den årlige værdi på 3.000 kr. under ferien.

Omvendt følger det så også, at hvis medarbejderen har rådigheden over personalegodet under ferien, skal der ikke udbetales noget ekstra under ferien. De fleste medarbejdere med f.eks. fri telefon vil også have rådighed over telefonen under ferie.
Værdien af multimedieskatten indgår ved beregningen af ferietillægget på 1 pct. Det gælder uanset, om medarbejderen har rådighed over multimediet under ferien.

Ansatte som får feriegodtgørelse
For medarbejdere, der ikke har ferie med løn, stopper lønnen under medarbejderens ferie. I ferieperioden modtager medarbejderen i stedet feriegodtgørelse, som udgør 12,5 pct. af årslønnen. Spørgsmålet er herefter, om ovenstående princip også gælder for de medarbejdere, der modtager feriegodtgørelse, således at virksomheden heller ikke skal beregnes 12,5 % i feriegodtgørelse af multimedieskatten, hvis medarbejderen råder over personalegodet under ferien.

Feriekontoret udtaler sig vejledende i forhold til dette problem, at princippet om rådighed over personalegodet kun gælder for ferie med løn. Det betyder, at værdien af multimedieskatten skal indgå i beregningen af feriegodtgørelsen, uanset om medarbejderen har rådighed over multimediet under ferien.

Fratrædelse
Når en medarbejder fratræder, indgår værdien af multimedieskatten også ved beregningen af feriegodtgørelsen, uanset om der er tale om en medarbejder, der normalt har ferie med løn eller feriegodtgørelse. Værdien af feriegodtgørelsen indgår forholdsmæssigt i forhold til det antal måneder, medarbejderen er ansat i det pågældende optjeningsår (kalenderår).

Sidst opdateret: Dansk Erhverv: Artikel fra Dansk Erhvervs nyhedsbrev, 07-04-2010
 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk