Nyhedsbrev fra "Revisor Informerer"

PrintPrint
I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste nye skattemæssige ændringer.

Folketinget vedtog i slutningen af maj 2009 en helt ny og storstilet skattereform – populært kaldet Forårspakke 2.0.

Reformens grundidé har blandt andet været at lette beskatningen på arbejdsindkomst, hvilket også er lykkedes med den nye lovgivning på området.

I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige ændringer, som de nye lovinitiativer medfører. Pakken omhandler mange

forhold, og ikke alle elementer indgår i dette temanummer. Men vi har her udvalgt nogle af de mest centrale emner. Det drejer sig om:

• sænkning af skat på arbejdsindkomst

• mulighed for økonomiske gevinster for selvstændigt erhvervsdrivende

• nemmere omstrukturering af selskaber

• fradrag for rådgivningsopgaver forsvinder

• fradragsloft på rejseudgifter

• nye regler for multimediebeskatning

• mulighed for udbetaling af SP-ordningen

• dyrere for selskaber at føre skattesager

• nedsat skattesats på aktiegevinster og aktieudbytte

• slut med selskabers skattefrie gevinster på porteføljeaktier

• begrænsninger i indbetaling på ratepension

• sænkning af rentefradragsretten.

Hvis du har behov for at gå yderligere i dybden med konsekvenserne af skattereformen, er det en god idé at tage en snak med din revisor. Du kan læse meget mere om det vedtagne lovkatalog på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. Her har du også mulighed for at gennemføre dine egne beregninger.

Rigtig god læsning.

Download hele nyhedsbrevet her

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk