Selskabsloven træder i kraft 1. marts 2010

PrintPrint
Samtidig ophæves aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven
Der er nu sikkert, at dele af den nye selskabslov træder i kraft den 1. marts 2010. Samtidig ophæves aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven.
 
Bekendtgørelsen, der skal sætte den nye selskabslov delvist i kraft, er blevet optaget i Lovtidende den 24. februar 2010. Bekendtgørelsen indebærer, at hovedparten af bestemmelserne i den nye selskabslov træder i kraft den 1. marts 2010. Samtidig ophæves aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven.
 
De dele af loven, der træder i kraft om mindre end en uge, medfører ændringer på en række områder. Det drejer sig bl.a. om følgende:
 
  • Minimumskravet til selskabskapitalen i anpartsselskaber nedsættes til kr. 80.000
  • Valgfrihed mellem flere ledelsesmodeller
  • Større fleksibilitet i reglerne om medarbejderrepræsentation
  • Udvidet adgang til at erhverve egne kapitalandele.
 
Nogle få regler træder først i kraft den 1. maj 2010. Det drejer sig om visse regler i forbindelse med indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling.
 
En række af de nye regler kan først sættes i kraft, når alle nødvendige ændringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-systemer er afsluttet. Det drejer sig bl.a. om muligheden for delvis indbetalingen af selskabskapitalen, muligheden for at undlade vurderingsberetning ved indskud eller udlodning af aktiver samt reglerne om etablering af det offentligt tilgængelige ejerregister.
 
Følgeloven til selskabsloven, der indeholder ændringer til årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, træder ligeledes delvist i kraft den 1. marts 2010. Bekendtgørelse herom forventes optaget i Lovtidende en af de nærmeste dage.
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som indeholder en sammenstilling af lovens og bekendtgørelsens regler. Sammenstillingen gør det muligt at få en kronologisk oversigt over selskabslovens regler, som de er gældende fra henholdsvis den 1. marts 2010 og den 1. maj 2010.
 
Yderligere information
Læs mere på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside – her kan du også hente en 105 sider lang vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk