Seneste nyt om selskabsloven

PrintPrint
Det ser nu ud til at hovedparten af bestemmelserne i den nye selskabslov kan træde i kraft omkring den 1. marts 2010.

Det var meningen, at dele af den nye selskabslov skulle træde i kraft fra 18, januar 2010. Men sådan blev det ikke! Nu må vi se, hvornår de nye regler træder i kraft.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddeler, at det har vist sig, at selskabsloven ikke indeholder en tilstrækkelig detaljeret hjemmel til, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte de nødvendige konsekvensændringer i overgangsperioden i den bekendtgørelse, der skal sætte loven delvist i kraft.

Derfor blev der onsdag den 13. januar 2010 fremsat et lovforslag, som skal præcisere og udbygge ministerens hjemmel til at fastsætte regler om delvis ikrafttræden og nødvendige konsekvensændringer i forbindelse hermed i en overgangsperiode, indtil alle it-tilpasninger er på plads.

Umiddelbart efter lovforslagets vedtagelse vil ikrafttrædelsesbekendtgørelsen blive udstedt, så hovedparten af selskabslovens bestemmelser vil kunne træde i kraft ca. 1. marts 2010.

Se SKAT's meddelelse her : http://www.eogs.dk/sw21512.asp?nodeId=30482
 

Den nye selskabslov indeholder flere væsentlige ændringer. Der er også sket væsentlige ændringer omkring aktieavancebeskatningen fra 2010. Kontakt os, hvis du ønsker yderligere information omkring dette.

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk