SKAT har nu offentliggjort indsatsplan for 2010

PrintPrint
Indsatsplanen indeholder de udvalgte landsdækkende emner, som SKAT vil fokusere på i 2010.
Planen indeholder også emner, der videreføres fra 2009.

 

Emnerne i indsatsplanen er valgt med udgangspunkt i SKATs arbejde med den risikobaserede indsatsmodel.
 
Her ses et udpluk fra indsatsplanen:
 
Personer
  • Aktier
  • Finansielle instrumenter
  • Sort arbejde/sort økonomi
 
Virksomheder
  • Personalegoder
  • E-handel
  • Ophør virksomhed
 
Selskaber
  • Skattemæssige afskrivninger
  • Revisorforbehold
  • Sambeskatning
 
Med Indsatsplan 2010 præsenterer SKAT de landsdækkende indsatsprojekter, som SKAT gennemfører i 2010. Herudover videreføres en række projekter, der blev igangsat i tidligere år. Det drejer sig for eksempel om beskatning af aktier og investeringsbeviser, der blev startet i 2007.
 
- Vi har udvalgt årets landsdækkende projekter efter en risikovurdering, for at sikre, at vi udfører vores arbejde hvor det nytter mest. Det gør vi med vejledning til medspillerne, kontrol af modspillerne og ved at påvirke holdninger, så det bliver stadig mindre acceptabelt at snyde i skat, siger Steffen Normann Hansen, der er direktør for produktion og styring i SKAT.
 
SKATs indsats mod organiseret skatte- og afgiftssvindel vil også være højt prioriteret i 2010. Projekt Credit Card fortsætter i 2010 sammen med det nye Projekt Money Transfer, der begge har til formål at opspore skjulte formuer i udlandet. Men også rockere, bandekriminalitet og prostitutionens bagmænd vil have høj prioritet.
 
- Vi opruster i år vores indsats mod rocker- og bandekriminalitet og tilfører området 40 ekstra medarbejdere. Våbnet mod bander og rockere er blandt andet Al Capone-metoden, hvor vi ser på om der er sammenhæng mellem medlemmernes indtægter og formue, forklarer Steffen Normann Hansen.
 
Som noget nyt vil der i år blive sat fokus på finanskrisen. Forskudsregistreringen og virksomhedernes negative momsangivelser vil være særlige indsatsområder.
 
- I krisetider kan der være større tilbøjelighed til at bruge SKAT som kassekredit. Men SKAT er ikke en bank, så vi overvåger nu de områder, der kan bliver misbrugt til at styrke likviditeten. Og sker der misbrug, så stopper vi det straks hos de enkelte, fortæller Steffen Normann Hansen.
Undersøgelsen af kapitalfondes overtagelse af danske virksomheder, der blev påbegyndt i 2007 fortsættes. Grænseoverskridende transaktioner er også et fokuspunkt i 2010. Det gælder for eksempel kontrol af store koncerners interne afregningspriser og vilkår.
 
Sundhed, sikkerhed, klima og miljø er også i 2010 nøgleordene for indsatsen på toldområdet. Det betyder blandt andet, at narkotika, ulovlig medicin og højt beskattede varer, som for eksempel tobaksvarer vil have høj prioritet. Grænsekontrollen vil også blive anvendt i kampen mod uregistreret virksomhed.
 
- Vores erfaringer er, at punktafgiftspligtige varer som chokolade, sukker, sodavand og øl, der kommer ind i landet ved landegrænsen og ved Rødby og Gedser tit går til uregistrerede virksomheder. Derfor sætter vi ind på dette område, for at komme snydet og den illoyale konkurrence til livs, oplyser Steffen Normann Hansen.
 
SKATs Indsatsplan 2010 beskriver de landsdækkende indsatsprojekter. Herudover vil der blive gennemført forskellige regionale projekter.
 
SKATs indsatsplan 2010 kan ses i sin helhed ses her:
 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk