Skattejagt på aktionærer

PrintPrint
65 % laver fejl på selvangivelsen. Selv med assistance fra revisorer ændrer SKAT i halvdelen af de selvangivne aktieindkomster hos aktionærer.

SKAT har i den nye indsatsplan for 2010 sat fokus på netop aktionærers opgørelse af aktieindkomster m.v.

Fejl i opgørelserne
Hos Bruun & Dalgaard har vi mange eksempler på, at kunder og kollegaer har fejl i opgørelserne af aktieindkomster m.v. Det er absolut ikke hver gang, det er SKAT der bliver snydt. Fejlene medfører lige så ofte, at det er skatteyderen, der bliver snydt. Det kan derfor stærkt tilrådes, at man får hjælp af en revisor, som er inde i reglerne, hvis man har købt eller solgt aktier og andre værdipapirer de seneste år.

Vi har oplevet, at folk har tabt penge på aktier og helt har undladt at selvangive noget i den forbindelse, da de ikke troede, at et tab kunne have en skattemæssig værdi. Nogle ser endvidere samtlige køb og salg under et, og tror så fejlagtigt, at det samlede resultat af alle handler kan gå op mod hinanden. Dette er en stor og udbredt misforståelse. Det er vigtigt at få samtlige indkomsttab og gevinster selvangivet på de forskellige værdipapirer og indkomsttyper. Det kan også meget vel ske, at man først får skattegevinsten om 10 - 15 år. Men hvis ikke det er selvangivet nu, vil et tab givetvis være gået i glemmebogen til den tid. Mange glemmer også, at det er meget vigtigt at gemme dokumentationen på køb og salg af aktier m.v. Der er ligesom ikke en 5 års forældelsesfrist på dette punkt.

Komplicerede regler
Hos en enkelt skatteyder har vi været ude for, at bankens anbefalinger omkring køb og salg af aktier og værdipapirer medførte 4 forskellige opgørelsesmetoder. Det er med andre ord et ret kompliceret regelsæt, vi har med at gøre på dette område. Bankrådgiveren har helt afgjort ikke skænket de skattemæssige konsekvenser en tanke. Han har helt sikkert heller ikke informeret om, at der skulle udføres et ganske omfattende arbejde med at få de skattemæssige opgørelser opgjort korrekt, hvis ikke man valgte at betale sig fra det hos en dyr revisor.

Formuepleje
Kristian R. Hansen, kommunikationschef hos Formuepleje og cand.merc. har på baggrund af SKATs nye indsatsplan for 2010 skrevet nedenstående artikel, som på en glimrende måde beskriver forholdene. Vi skal dog for god ordens skyld gøre opmærksom på, at hvis man kommer SKAT i forkøbet med en korrekt opgørelse af aktieindkomsterne, får man naturligvis ingen bøder eller andre ubehagelige overraskelser - ud over måske revisorregningen:

Nu går jagten ind på de private aktionærer. Danske aktionærer får nemlig slet ikke betalt den skat som de skal, og argumenterne hos myndighederne er klare:
”Adfærden på området afspejler både manglende kendskab til regler, manglende evne til at overholde regler og manglende vilje til at overholde regler. Indsatsen vil være lige dele vejledning og kontrol," hedder det blandt andet i SKATs indsatsplan 2010, hvor aktier (igen) er et særligt fokusområde. Også finansielle kontrakter samt lagerbeskattede inverteringsforeningsbeviser og hedgefonde er udpeget som fokusområder i årets indsatsplan. Det skriver Dansk Aktionærforening.
Til Berlingske Tidende siger viceskattedirektør Connie Bertram-Nielsen: De færreste laver forkerte indberetninger med vilje. I nogle tilfælde skyldes fejlene, at folk tror, at vi har alle oplysningerne, men det er slet ikke tilfældet. Vi får fra bankerne automatisk at vide, hvor meget folk har handlet aktier for, men vi ved ikke, hvilke tab og gevinster de eventuelt har haft. 
 

65 % fejlbehæftede
SKAT er ifølge indsatsplanen i gang med et projekt, der undersøger adfærden hos de borgere, der har modtaget en vejledning, sammenholdt med en referencegruppe, der ikke har modtaget vejledning. Den foreløbige konklusion er ifølge SKAT, at ændringsprocenten er faldende i takt med, at vejledningsindsatsen øges. Den samlede ændringsprocent udgør dog stadig 65. Desuden har der i sager, hvor revisorer har været involveret på selvangivelsestidspunktet, været fejl i mere end halvdelen af sagerne. Der er tale om gennemsnitlige ændringer på over 100.000 kr. 
 

Hvad koster det at lave fejl?
Og det kan være dyrt at lave fejl på selvangivelsen eller undlade at opgive korrekt. Er man i god tro kan det ved en fortjeneste på 100.000 kr. koste op til 20.000 kr. og op til 40.000 kr. hvis man er i ond tro. SKAT giver et par eksempler på hjemmesiden:

Du er lønmodtager med fast arbejde
I løbet af året har du haft en fortjeneste på 100.000 kr. ved salg af aktier, som du ikke har selvangivet. SKAT opdager det og forhøjer din aktieindkomst med 100.000 kr.
 

Hvis det var med vilje - du ville snyde
Det kommer til at koste dig:
36.171 kr. i skat af de 100.000 kr.
40.000 kr. i bøde
For at spare 36.171 kr. i skat koster det en bøde på 40.000 kr., hvortil kommer skatten, som selvfølgelig også skal betales. Så der bliver kun 23.829 kr. tilbage af din indtægt, fordi du ville snyde.
 

Hvis det ikke var med vilje
Hvis det ikke var med vilje, at du ikke fik opgivet de 100.000 kr. til SKAT, men du af en eller anden grund - som man kan bebrejde dig - har glemt eller overset disse indtægter, kommer det til at koste dig:
36.171 kr. i skat af de 100.000 kr.
20.000 kr. i bøde
Her koster det en bøde på 20.000 kr, hvortil kommer skatten, så der bliver kun 43.829 kr. tilbage af din indtægt, fordi du ikke var omhyggelig med at underrette SKAT om indtægten.

Du kan finde mere om Formuepleje og Kristian R. Hansen, kommunikationschef hos Formuepleje på denne hjemmeside:

http://formuepleje.dk/om+os/medarbejdere/formuepleje+a_s/kommunikation/kristian+r-c8-+hansen

Vi har i en tidligere artikel henvist til SKATs indsatsplan for 2010. Du finder SKATs indsatsplan 2010 her:

http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=66400
 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk