Befordring

PrintPrint

Fremtidige satser, se:

www.skm.dk - Tal-statistik - Satser og Beløbsgrænser - L - ligningsloven.

Magnus informatik

Befordring 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Erhvervsmæssig kørsel / km-godtgørelse  
Cykel, knallert, eu-knallert 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Indtil 12.000 km pr. år                
Indtil 20.000 km pr. år 3,47 3,35 3,30 3,10 2,98 2,90 2,84 2,76
Pr. km over 12.000 km pr. år                
Pr. km over 20.000 km pr. år 1,83 1,78 1,78 1,68 1,62 1,60 1,58 1,58
Storebæltsfradrag, egen bil 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Storebæltsfradrag, offentlig transport 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Supplerende fradrag, indkomstgrænse 240500 234400 228300 223100 218400 211500 204300  
Supplerende fradrag, max. Tillægsbeløb 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000  
Øresundsfradrag, egen bil eller motorcykel 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00      
Øresundsfradrag, offentlig transport 8,00 8,00 8,00 8,00 5,00      
Befordring mellem hjem og arbejde (normalfradrag)  
0-24 km pr. dag (kr. pr. km pr. dag) 0 0 0 0 0 0 0 0
100 km og derover pr. dag 0,92 0,89 0,94 0,84 0,81 0,80 0,79 0,79
100 km og derover pr. dag (pendlere) 1,83 1,78 1,78 1,68 1,62      
25-100 km pr. dag 1,83 1,78 1,78 1,68 1,62 1,60 1,58 1,58

Supplerende fradrag

Fra indkomståret 2002 indrømmes supplerende fradrag på 25% af de anførte satser, dog maksimalt kr. 6.000. Merfradraget reduceres i takt med skatteyderens personlige indkomst, og bortfalder helt, når den personlige indkomst overstiger ca. kr. 240.000 (Ligningslovens § 9C stk. 4)

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk