Diætsatser

PrintPrint

Alle beløb er anført i DKK. Udgifter til overnatning dækkes efter regning. Det er bl.a. en betingelse for udbetaling af skattefri diæter, at rejsen er forbundet med overnatning, og at rejsens varighed er mindst 24 timer.

Pr. time på tilsluttende rejsedage kan udbetales 1/24 af de anførte satser.

Satserne reduceres som følger, såfremt arbejdsgiveren afholder udgifter til fortæring, således: Morgenmad (15%) - Frokost (30%) - Aftensmad (30%)

Hvis arbejdsgiver betaler en del af diæterne, kan der uden dokumentation for de faktiske udgifter foretages et fradrag i den skattepligtige indkomst for differencen op til de angivne satser. Hvis der kan dokumenteres større faktiske udgifter, kan også dette fradrages i indkomsten.

Bemærk at reglerne også gælder selvstændigt erhvervsdrivende, og at der er en særregel for turistchauffører.

Eksportmedarbejdere har mulighed for et yderligere fradrag, såfremt visse betingelser er opfyldt. 

Der er kun fradrag i det omfang det beregnede fradrag ( evt. sammen med andre fradrag ) overstiger bundgrænsen for lønmodtagere. Se Lønmodtagerfradrag.

 

Fremtidige satser, se:

www.skm.dk - Tal-statistik - Satser og Beløbsgrænser - L - Ligningsloven.

Magnus informatik

Diætsatser 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Danmark og udlandet (bortset fra følgende) 440 429 417 408 399 387 374 363
Island 440 429 417 408 399 387 374 363
Japan 440 429 417 408 399 387 491 477
Tilstødende timer - - - - - 16,62 15,59 15,13
Logisats 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Danmark og udlandet 189 184 179 175 171 166 160 156

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk