Firmabil

PrintPrint

Ved beregning opgøres bilens værdi som nyprisen, såfremt bilen er under 3 år gammel på anskaffelsestidspunktet. 

I det fjerde år efter bilens første indregistreringsdato, nedsættes værdien til 75% af nyprisen.

Ved køb af biler, som er ældre end 3 år på købstidspunktet, fastsættes værdien til købesummen incl. leveringsomkostninger. Ved leasing af brugte biler fastsættes en skønnet markedsværdi på leasingstidspunktet. Værdien kan ikke fastsættes til en værdi under "mindste værdi" jvf. nedenstående. 

Ved delvis egenbetaling nedsættes den skattepligtige indtægt med de driftsomkostninger, som medarbejderen har betalt direkte til arbejdsgiveren.  

For biler, anskaffet før 29. marts 2000, kan de hidtidige bestemmelser om en øvre beskatningsgrænse på kr. 450.000 anvendes til og med indkomståret 2002, hvorefter de nye bestemmelser træder i kraft.

 

Beskatning af firmabil 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Beskatningsprocent af bilens værdi - - - - - - - -
Beskatningsprocent over grænsebeløb 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Beskatningsprocent under grænsebeløb 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Grænsebeløb 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Mindste værdi 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000
Største værdi - - - - - - - -

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk