Links

PrintPrint
 

Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe vækst gennem effektiv regulering, gode digitale løsninger, god adgang til erhvervsdata, moderne kommunikationsteknologier og internationalt samarbejde.

Brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark, tidligere registrerede og statsautoriserede revisorer.

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

Magnus Informatik er en software virksomhed, der udvikler stærke og dybdegående værktøjer til såvel erhvervslivet som erhvervslivets rådgivere. De skaber værdi ved at kombinere faglig ekspertise og teknologi i vores løsninger, så deres kunder er i stand til at træffe de bedst mulige beslutninger og arbejde sikkert og effektivt.

Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer.

 

Uvm.dk er den mest besøgte ministerielle hjemmeside. Siden besøges dagligt af 12.000-15.000 elever, studerende, lærere, administratorer, journalister m.m.

Vækstfonden er statens finansieringsfond. De medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer og pengeinstitutter har de siden 1992 medfinansieret vækst i flere end 5.000 virksomheder for et samlet beløb på over 12 mia. kr. Se, om de også kan hjælpe dig.

Forbrugerrådet Tænk er forbrugernes  interesseorganisation og arbejder helt uafhængigt af offentlige myndigheder, erhvervsliv og politiske partier. Vi fremmer almenvellet ved at varetage forbrugerinteresserne gennem en aktiv forbrugerpolitik. Det betyder, at vi bl.a. arbejder for at forbedre de rettigheder og økonomiske interesser, du har som forbruger. For at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed. Og for, at du kan få den nødvendige forbrugeroplysning, med test af alt fra fladskærme til jordbæryoghurt, forbrugerjournalistik, gode råd og rådgivning.

Skat

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk