Personalegoder

PrintPrint

Vedrørende personalegoder, gælder følgende:

 • Overstiger værdien af personalegoder bundgrænsen, skal hele værdien beskattes. Lønmodtager har pligten til at oplyse SKAT, hvis over bundgrænsen.
 • Overstiges grænsen ikke er hele værdien skattefri.
 • Arbejdsgiveren har pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag for visse personalegoder.
 • Nogle personalegoder er arbejdsgiver kun pligtig at oplyse med beløbsangivelse.

 

Fremtidige satser, se:

www.skm.dk - Tal-statistik - Satser og Beløbsgrænser - L - Ligningsloven.

Magnus informatik

 

Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet  

 

2013:

5.500 kr.

 

2012:

5.500 kr.

 

Eksempler vedr. bagatelgrænsen:

 • Arbejdsgiverbetalt kørekort(erhvervsbetinget)
 • Beklædning f.eks. forsynet med virksomhedens logo
 • Aviser og fagligt litteratur
 • Datakommunikation
 • Ferie i forlængelse af tjenesterejser
 • kost, særlige situationer(f.eks. ved overarbejde)
 • Kreditkortordning, betalt af arbejdsgiver
 • Frikort til offentlig befordring
 • Kantinegoder
 • Rabatter
 • Aviser til læsning på arbejdspladsen
 • Parkeringsplads til rådighed af hensyn til arbejdet
 • Privat benyttelse af PC med sædvanligt udstyr
 • Sundhedsudgifter og alkoholafvænning

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk