Personskatteloven

PrintPrint

 

For Fremtidige og tidligere satser, se skats hjemmeside.

Beløbsgrænser 2012 2013
    Som led i 2009-skattereformenForårspakke 2.0 og Genopretningspakken sker der ingen opregulering af PSL § 20 beløbsgrænserne fra 2009 til 2013
Topskattegrænse
(§ 7, stk. 2)
PSL § 20 reguleres
Grundbeløb
389.900 kr. (2010)
421.000 kr. (2010)
389.900 kr.
 
421.000 kr.
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag
- ugifte
- ægtepar (2 x bundfradrag for ugifte) 
(§ 7, stk. 1)
PSL § 20 reguleres
Grundbeløb 40.000 kr. (2010)
 
40.000 kr.
80.000 kr.
 
40.000 kr.
80.000 kr.
 
Udligningsskattegrænse
(§ 7 a, stk. 4)
PSL § 20 reguleres
Grundbeløb 362.800 kr. (2010)
362.800 kr. 362.800 kr.
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat
(§ 7 a, stk. 6)
PSL § 20 reguleres
Grundbeløb 121.000 kr. (2010)
121.000 kr. 121.000 kr.
Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst (§ 8 a, stk 1 og 2)
- progressionsgrænse
PSL § 20 reguleres
Grundbeløb 48.300 kr. (2010)
48.300 kr.
 
48.300 kr.
 
Personfradrag for alle fyldt 18 år
(§ 10, stk. 1)
PSL § 20 reguleres
Grundbeløb 42.900 kr. (2010)
Grundbeløb 42.000 kr. (2010)
42.900 kr. 42.000 kr.
Personfradrag for børn og unge under 18 år
(§ 10, stk. 2)
PSL § 20 reguleres
Grundbeløb 32.200 kr. (2010)
Grundbeløb 31.500 kr. (2010)
32.200 kr. 31.500 kr.
Beløbsgrænse for kompensation for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst
(§ 11, stk. 1)
Reguleres ikke 50.000 kr. 50.000 kr.

 

Skattesatser mv. 2012 2013
Bundskatteprocent
(§ 6, stk. 2)
4,64 pct. 5,83 pct.
Topskatteprocent
(§ 7, stk. 2)
15,0 pct. 15,0 pct.
Udligningsskat, (§ 7 a, stk. 4)
Skattesatsen udgør 6 pct. i 2011-2014. Herefter nedsættes satsen med 1 pct.enhed årligt og er helt udfaset fra og med 2020.
6,0 pct. 6,0 pct.
Sundhedsbidrag
(§ 8)
7,0 pct. 6,0 pct.
Skattesats for aktieindkomst (§ 8 a, stk. 1 og 2)
- laveste trin 
- højeste trin
27 pct.
42 pct.
27 pct.
42 pct.
Skattesats for CFC-indkomst
(§ 8 b, stk. 1)
25 pct. 25 pct.
Skatteprocent svarende til kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige
(§ 8 c, stk. 1) Se også
24 pct. 24 pct.
Kompensationsprocent for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst
(§ 11, stk. 2)
1 pct. 2 pct.
Modregning af nedsættelsesbeløb ved nedsættelse af negativ skat af aktieindkomst
(§ 13 a, stk. 4)
40 pct. 40 pct.
Skråt skatteloft, personlig indkomst
(§ 19, stk. 1)
51,5 pct. 51,7 pct.
Skråt skatteloft, positiv nettokapitalindkomst
(§ 19, stk. 2)
Skatteloftet nedsættes til 42,0 pct. fra og med 2014
45,5 pct. 43,5 pct.
Basisreguleringsprocent ved § 20 regulering
(§ 20, stk. 1)
2,0 pct. 2,0 pct.
 

 

Beregnet reguleringstal efter § 20

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk