Finanslov letter skatter og afgifter til borgere og virksomheder med 4 mia.